Trang chủKiến thức bảo hiểmDễ mắc sai lầm nếu không biết một số lưu ý liên...

Dễ mắc sai lầm nếu không biết một số lưu ý liên quan tới hợp đồng bảo hiểm

Là sự thỏa thuận hợp pháp giữa người tham gia Bảo Hiểm và công ty Bảo Hiểm về những trường hợp rủi ro và quyền lợi được chi trả, hợp đồng Bảo Hiểm đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong đó, có một số lưu ý liên quan tới hợp đồng Bảo Hiểm mà bạn đặc biệt phải quan tâm.

Định nghĩa về Hợp Đồng Bảo Hiểm và một số lưu ý cơ bản

Hợp đồng Bảo Hiểm là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên Mua Bảo Hiểm và Công Ty, trong đó ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng Bảo Hiểm. Một bộ hợp đồng Bảo Hiểm hoàn chỉnh sẽ gồm các tài liệu như sau:

 1. Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm;
 2. Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm;
 3. Trang Hợp Đồng;
 4. Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm chính, sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có) đã được Bộ Tài Chính phê chuẩn;
 5. (Các) Xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có);
 6. (Các) Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (nếu có);
 • Hồ sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm: là văn bản yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của Công Ty, trong đó ghi các nội dung đề nghị tham gia bảo hiểm và thông tin do người đề nghị tham gia bảo hiểm cung cấp để Công Ty đánh giá rủi ro, làm căn cứ chấp nhận bảo hiểm hoặc từ chối bảo hiểm. Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm do Bên Mua Bảo Hiểm, Người Được Bảo Hiểm và các bên liên quan đến việc yêu cầu bảo hiểm của Bên Mua Bảo Hiểm kê khai, ký tên và cung cấp cho Công Ty.
 • Công Ty sẽ không bảo hiểm cho Người Được Bảo Hiểm và Hợp Đồng sẽ không có hiệu lực từ thời điểm giao kết nếu:
 1. Không nhận được sự đồng ý bằng văn bản của chính Người Được Bảo Hiểm, hoặc cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Được Bảo Hiểm (nếu Người Được Bảo Hiểm là người chưa thành niên). Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm có chữ ký của Người Được Bảo Hiểm hoặc của cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Được Bảo Hiểm chưa thành niên sẽ được coi là sự đồng ý bằng văn bản.
 2. Bên Mua Bảo Hiểm và Người Được Bảo Hiểm không có quan hệ bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Trong những trường hợp này, Công Ty sẽ không có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào theo Hợp Đồng và chỉ hoàn lại các khoản phí bảo hiểm mà Bên Mua Bảo Hiểm thực tế đã nộp, không có lãi, sau khi đã khấu trừ: (i) các khoản quyền lợi bảo hiểm đã được thanh toán và Nợ (nếu có), (ii) các khoản chi phí khám, xét nghiệm y khoa. Công Ty sẽ không yêu cầu Bên Mua Bảo Hiểm hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán nào nếu các khoản phí bảo hiểm đã nộp nhỏ hơn các khoản khấu trừ nêu trên.

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

  Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

  • Nếu Hợp Đồng được thay đổi hoặc được sửa đổi theo yêu cầu của Bên Mua Bảo Hiểm thì những thay đổi hoặc sửa đổi đó chỉ có hiệu lực sau khi Công Ty ban hành Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng.

  Bên Mua Bảo Hiểm và Người Được Bảo Hiểm phải có nghĩa vụ kê khai hợp đồng Bảo Hiểm đầy đủ, trung thực

  Dễ mắc sai lầm nếu không biết một số lưu ý liên quan tới hợp đồng bảo hiểm
  Người được Bảo Hiểm cần kê khai đầy đủ, trung thực để đảm bảo quyền lợi của mình.

  Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc Người Được Bảo Hiểm có nghĩa vụ phải kê khai trung thực và cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của Công Ty để Công Ty đánh giá khả năng chấp nhận bảo hiểm hoặc chi trả quyền lợi bảo hiểm theo Hợp Đồng hoặc (các) Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ (nếu có). Việc Công Ty có hoặc không có yêu cầu kiểm tra y tế sẽ không có tác dụng hoặc được diễn giải để giải trừ nghĩa vụ kê khai trung thực của Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc Người Được Bảo Hiểm.

  Thêm vào đó, Công Ty sẽ đơn phương chấm dứt hoặc không chấp nhận yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp Đồng hoặc (các) Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ (nếu có) trong trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc Người Được Bảo HIểm vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định như vừa nếu trên.

  Trong trường hợp này, Công Ty sẽ không giải quyết bất kỳ quyền lợi nào theo Hợp Đồng hoặc Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ và sẽ không hoàn trả bất cứ khoản Phí Bảo Hiểm nào đã đóng. Tại thời điểm Công Ty phát hiện hành vi gian dối (nếu có), ngoại trừ bảo tức và lãi tích lũy, bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào đã được chấp thuận nhưng chưa được chi trả thì các quyền lợi bảo hiểm đó sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ, mất hiệu lực và Công Ty sẽ không có nghĩa vụ tiếp tục chi trả.

  Tuy nhiên, trong một số trường hợp mà những vi phạm kể trên không làm ảnh hưởng tới quyết định chấp thuận bảo hiểm hoặc quyết định khôi phục hiệu lực Hợp Đồng theo quy định của Công Ty tại từng thời điểm , Công Ty vẫn sẽ chi trả quyền lợi Bảo Hiểm nếu có sự kiện xảy ra theo quy tắc và điều khoản của hợp đồng. Trong trường hợp này, Công Ty có quyền thu thêm khoản phí bảo hiểm tương ứng với mức rủi ro (nếu có) theo quy định về thẩm định Bảo Hiểm.

  Đánh giá bài viết

   BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

   Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

   Cẩm Giang
   Cẩm Gianghttps://baohiemcuocsong.com
   Tư vấn thiết kế các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tình hình tài chính và đầu tư cho tương lai gia đình bạn một cách hiệu quả. Tuyển dụng thành viên | Liên hệ góp ý
   Bài viết liên quan

   BÌNH LUẬN

   Vui lòng nhập bình luận của bạn
   Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

   - Advertisment -
   Google search engine

   Nhiều người đọc