Trang chủTư vấn bảo hiểmGiải đáp các thắc mắc thường gặp về bảo hiểm nhân thọ

Giải đáp các thắc mắc thường gặp về bảo hiểm nhân thọ

Q: Bảo hiểm nhân thọ có “lừa đảo”? Bảo hiểm nhân thọ có giống như “kinh doanh đa cấp”? Đại lý bảo hiểm nhân thọ nghe nói có hoa hồng “rất cao”?

A: Nhiều người không biết rằng hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định rất chặt chẽ trong Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể như sau:

 • Đáp ứng đủ điều kiện và thủ tục hành chính về việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 45 trước đây, Nghị định 73 (từ 1/7/2016)) mới được Bộ Tài chính cấp phép.
 • Trong quá trình hoạt động: đội ngũ quản lý điều hành phải đáp ứng được tiêu chuẩn quy định, biên khả năng thanh toán lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu, vốn phát định lớn hơn hoặc bằng 600 tỷ đồng. Các thay đổi về người quản lý điều hành, trụ sở và chi nhánh văn phòng kinh doanh, vốn điều lệ, nội dung và thời gian hoạt động, mua bán sát nhập, giải thể…phải được Bộ Tài chính phê chuẩn.
 • Nội dung hợp đồng bảo hiểm phải được Bộ Tài chính phê chuẩn khi đáp ứng được các quy định (tại Chương II – Hợp đồng bảo hiểm trong Luật kinh doanh bảo hiểm (từ điều 13 đến điều 39)
 • Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được xây dựng theo đúng quy định (tại Nghị định 45 và hiện nay là Điều 39 Nghị định 73/2016/CP).
 • Trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và đầu tư tài chính từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, tách chia lãi giữa chủ sở hữu và chủ hợp đồng bảo hiểm theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
 • Công tác đào tạo, tuyển dụng, trả hoa hồng đại lý phải đúng quy định của Bộ Tài chính
 • Khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán phải báo cáo Bộ Tài chính và đề ra các giải pháp khôi phục. Nếu không tự khôi phục được sẽ phải thực hiện các giải pháp theo yêu cầu của Bộ Tài chính để khôi phục khả năng thanh toán.
 • Khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mất khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được đảm bảo quyền lợi từ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm do các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đóng góp hàng năm tối đa 0,3% doanh thu.

Do vậy, nói bảo hiểm là lừa đảo, bán hàng đa cấp là sai. Người dân hoàn toàn có thể tin tưởng vào hoạt động kinh doanh chân chính và lâu dài của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Ngoài ra, nhìn bên ngoài việc bán bảo hiểm qua đại lý “có vẻ giống mô hình đa cấp”, nhưng thực tế đại lý chỉ được bán sản phẩm bảo hiểm với các quy tắc điều khoản biểu phí, hợp đồng bảo hiểm, giấy yêu cầu bảo hiểm, đơn bảo hiểm, minh họa bán hàng đã được Bộ Tài chính phê chuẩn, không được thêm bớt. Đại lý bảo hiểm hưởng hoa hồng năm đầu tối đa 25% phí bảo hiểm thu được với hợp đồng dưới 10 năm, tối đa 40% với hợp đồng kỳ hạn trên 10 năm trong đó có bao gồm chi phí phải bỏ ra để khai thác hợp đồng bảo hiểm. Từ năm thứ 2 trở lên chỉ được hưởng 5% đến 7% việc chi trả hoa hồng cũng được Bộ Tài chính quy định, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được tự ý làm sai.

Các điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sao quá dài, quá chi tiết, nhiều từ ngữ khó hiểu, liệu có “gài bẫy/đánh đố khách hàng”?

Điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do công ty bảo hiểm soạn thảo nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng và chính trực của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo hiểm đúng (người) và chi trả đúng (sự kiện bảo hiểm), và phải được Bộ Tài chính (cụ thể là Cục Giám sát và Quản lý Bảo hiểm) phê duyệt căn cứ trên Luật Kinh doanh Bảo hiểm để đảm bảo tính minh bạch.
Bộ Tài chính phê duyệt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được phép triển khai bao gồm hợp đồng bảo hiểm, quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm; công thức, phương pháp và giải trình cơ sở kỹ thuật dùng để tính phí và dự phòng nghiệp vụ, mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm, tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, minh họa bán hàng, các mẫu đơn mà bên mua bảo hiểm phải kê khai và ký khi mua bảo hiểm.
Vì là văn bản pháp lý theo quy chuẩn nên bắt buộc phải rõ ràng và chặt chẽ, vì thế mà các bộ điều khoản thường khá dài và có vẻ hơi “khó hiểu” với mọi người. Đó cũng chính là lý do khi tham gia bảo hiểm nhân thọ luôn cần có đội ngũ đại lý bảo hiểm để tư vấn cặn kẽ cho khách hàng.

Ai đảm bảo công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ không “gian lận” khi phải bồi thường? Hiểu thế nào về các trường hợp bị “từ chối bồi thường” ở góc độ pháp lý?

Bộ Tài Chính thông qua Cục Giám sát Bảo hiểm chính là cơ quan quản lý mọi mặt hoạt động của các công ty bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là hoạt động chi trả bồi thường. Tất cả các trường hợp từ chối chi trả đều phải báo cáo Cục Giám sát Bảo hiểm.
Từ góc độ pháp lý, việc từ chối chi trả được giải thích như sau:

 • a. Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, khách hàng khai giấu tình trạng bệnh lý thì hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu ở thời điểm giao kết, tức là không có hiệu lực pháp lý. Nói cách khác hợp đồng này xem như không tồn tại.
 • b. Nếu hợp đồng đã bị vô hiệu thì dù khách hàng vẫn còn sống, hay tử vong do bệnh nào đó hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác, thì vô hiệu vẫn là vô hiệu, cho nên doanh nghiệp bảo hiểm không phải thực hiện nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng đó. Thông thường các doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng quy định “đơn phương đình chỉ hợp dồng bảo hiểm” (do khách hàng che giấu thông tin khi tham gia) được quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Kinh doanh Bảo hiểm, để chấm dứt hợp đồng và không chi trả quyền lợi bảo hiểm.
 • c. Cũng theo Khoản 2 Điều 19 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm thì khi đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được quyền thu phí cho đến thời điểm phát hiện lý do đình chỉ (việc khai không trung thực của khách hàng). Lưu ý rằng dù mặc dù Bộ Luật Dân sự có quy định ngược với Luật Kinh doanh Bảo hiểm (điều 137), nhưng trong trường hợp đình chỉ hợp đồng bảo hiểm phải áp dụng theo Luật KDBH với tư cách là luật chuyên ngành. Chỉ những vấn đề nào không có trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới được áp dụng theo quy định của Bộ Luât Dân sự.
 • d. Một số doanh nghiệp bảo hiểm có hoàn lại cho khách hàng phần phí bảo hiểm đã tham gia, trong một số trường hợp như thế này. Đấy là thiện chí hỗ trợ của doanh nghiệp chứ không phải là nghĩa vụ luật định khi hợp đồng bảo hiểm bị đình chỉ thực hiện.

Ngoài vấn đề pháp lý nêu trên, chúng ta cũng cần hiểu rằng các doanh nghiệp bảo hiểm luôn mong muốn thực hiện cam kết chi trả quyền lợi bồi thường như theo hợp đồng bảo hiểm vì ở khu vực nào có hợp đồng bảo hiểm được chi trả quyền lợi doanh thu đều tăng nhanh sau đó. Giá trị bồi thường dù lớn cỡ nào cũng không là gì so với tổng tài sản và doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, nhưng nếu phát hiện khách hàng khai giấu thì buộc phải từ chối để đảm bảo nguyên tắc công bằng cho những khách hàng đã kê khai trung thực về tình trạng sức khỏe của mình với doanh nghiệp bảo hiểm. Đó là nguyên tắc của ngành bảo hiểm nhân thọ trên toàn thế giới.

Tại sao một số khách hàng được công ty bảo hiểm yêu cầu “khám sức khỏe”, khám rồi mà chấp nhận bảo hiểm thì có phải công ty bảo hiểm sẽ phải bồi thường tất cả khi rủi ro xảy ra?

Nhiều khách hàng cho rằng việc khai báo tình trạng sức khỏe thế nào là…việc của họ… Còn công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm kiểm tra thông qua việc khám sức khỏe khách hàng. Nếu công ty không mời khách hàng đi khám hoặc có khám nhưng không phát hiện ra bệnh thì sau này…”không được từ chối bồi thường…” Cách hiểu này hoàn toàn sai.

Bảo hiểm nhân thọ hơn 400 năm qua trên thế giới có 2 nguyên tắc chính: CHÍNH TRỰC và CÔNG BẰNG. Để được công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm (chi trả khi có rủi ro) thì khách hàng phải có nghĩa vụ khai báo trung thực về tình trạng sức khỏe của bản thân. Dựa trên khai báo “được hiểu và tin là trung thực” của khách hàng, công ty bảo hiểm sẽ xem xét và phân ra làm 2 loại: hoàn toàn khai KHÔNG hoặc có câu trả lời CÓ ở các câu hỏi sức khỏe. Đối với các trường hợp hoàn toàn khai là KHÔNG, công ty bảo hiểm sẽ chỉ định ngẫu nhiên (thường là 20%) các trường hợp đi khám; đối với các trường hợp khai CÓ thì phần lớn sẽ chắc chắn phải đi khám. Tuy nhiên, việc khám sức khỏe chỉ là nghiệp vụ thẩm định của công ty bảo hiểm và được dùng tham khảo cho quyết định chấp nhận bảo hiểm chứ không phải là để chứng minh tính trung thực của khách hàng khi kê khai ban đầu. Do vậy, dù không được mời đi khám sức khỏe hoặc có khám mà công ty bảo hiểm không phát hiện ra bệnh và vẫn chấp nhận bảo hiểm thì trách nhiệm kê khai trung thực vẫn thuộc về khách hàng. Một khi có sự kiện bảo hiểm phát sinh, công ty bảo hiểm sẽ “giám định xác minh” lại toàn bộ hợp đồng, nếu phát hiện khách hàng kê khai không trung thực thì công ty bảo hiểm vần có quyền “đình chỉ hiệu lực hợp đồng”. Khi đó công ty bảo hiểm sẽ từ chối chi trả theo hợp đồng.

Hiểu thế nào về điều khoản “Miễn truy xét” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Nhiều người vẫn cho rằng “việc khách hàng kê khai trong Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm là chuyện của khách hàng, còn công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm kiểm tra, nếu không phát hiện ra trong thời gian “2 năm” thì …”miễn truy xét””… Đó là cách hiểu thiếu chính xác!

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có quy định điều khoản “miễn truy xét trong 2 năm” chỉ áp dụng nếu những sai sót trong quá trình kê khai của khách hàng là những sai sót nhỏ, không ảnh hưởng đế “quyết định chấp nhận bảo hiểm” của công ty bảo hiểm. Do vậy, điều khoản “miễn truy xét” dùng để bảo vệ quyền lợi chính khách hàng khi họ lỡ kê khai không chính xác mấy chuyện “nho nhỏ”, không ảnh hưởng đến mục tiêu và bản chất của hợp đồng. Khi đã quá 2 năm công ty bảo hiểm không được vin vào những sai sót nhỏ ấy để không chi trả. Còn phát hiện trong vòng 2 năm thì nên điều chỉnh thông tin cho đúng, ví dụ như: sai dấu trong họ tên, nhầm lẫn số căn cước công dân, ghi nhầm địa chỉ…

Còn các kê khai quan trọng có liên quan đến tuổi tác, tình trạng sức khỏe…là những nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến “quyết định chấp nhận bảo hiểm” của các công ty bảo hiểm thì luôn được “truy xét” suốt thời hạn hợp đồng, tại bất kỳ thời điểm nào của hợp đồng, khi phát hiện ra sẽ xem như khách hàng kê khai không trung thực, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành “đình chỉ hiệu lực hợp đồng” ngay lập tức. Nên nhớ, việc công ty bảo hiểm tiến hành kiểm tra sức khỏe của Người Được Bảo Hiểm (nếu có) không thay thế cho NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN của khách hàng. Vấn đề tình trạng sức khỏe là điều kiện quan trọng để cty xem xét có “chấp nhận bảo hiểm” hay không chấp nhận. Do vậy, việc có dấu hiệu sức khỏe không tốt mà không kê khai, có nghĩa là “kê khai không chính xác, không trung thực hoặc che giấu các thông tin quan trọng” mà nếu biết thì công ty bảo hiểm sẽ từ chối hoặc tăng phí (chấp nhận kèm điều kiện bổ sung), được xem là hành vi “vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin” khiến cho hợp đồng sẽ bị CHẤM DỨT HIỆU LỰC.

Tại sao khách hàng hủy hợp đồng sớm thì phải chịu “lỗ”?

Khi khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ, khoản phí mà khách hàng đóng cho công ty được dùng để chi trả cho phí thuần (phần phí được công ty tính toán dựa trên hệ số tử vong phụ thuộc vào độ tuổi và giới tính nhằm đảm bảo chi trả các quyền lợi bảo hiểm mà công ty đã cam kết trong hợp đồng) và phí quản lý trong suốt thời hạn đã cam kết trong hợp đồng.
Trong những năm đầu, các chi phí liên quan đến phát hành và phục vụ hợp đồng như chi phí thẩm định, chi phí hoa hồng trả cho đại lý, chi phí in ấn … lớn hơn rất nhiều so với chi phí của những năm tiếp theo. Trong khi dó, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào được phân bổ đều vào từng năm trong suốt thời hạn hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa với chi phí phục vụ hợp đồng trong những năm đầu tiên cao hơn rất nhiều so với phí bảo hiểm đóng vào của khách hàng.

Do đó, trong 2 năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chưa có giá trị hoàn lại và trong những năm tiếp theo đó giá trị hoàn lại cũng thường nhỏ hơn so với số phí đóng vào. Điều đó cũng giải thích tại sao khi khách hàng hủy hợp đồng trong những năm đầu tham gia bảo hiểm, không chỉ khách hàng mà Công ty bảo hiểm cũng thiệt thòi do chưa thu hồi đủ chi phí đã bỏ ra.

Theo điều 35 của Luật kinh doanh bảo hiểm, nếu Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí của 2 năm hợp đồng đầu tiên, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới 2 năm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Mục đích chính của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ là muốn nhận được sự bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành, khách hàng đã nhận được sự bảo vệ bằng với mệnh giá được ghi trong hợp đồng bảo hiểm miễn là khách hàng kê khai trung thực các thông tin cần thiết khi điền Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

@@ Hiểu một cách đơn giản là, hôm nay ta vừa ra đồng gieo mạ, ngay ngày mai có gặt được gì không? Chắc chắn sẽ là mất hết. Đợi thêm một thời gian, lúa đã lên, gặt sớm phơi làm rơm cho bò ăn thì vẫn lỗ. Thế nhưng nếu đợi đến lúc lúa thực sự đã chín vàng rồi gặt, chắc chắn sẽ thu hoạch tốt. Đặc biệt, có một “giống lúa”, mỗi năm ta chỉ cần ra đồng chăm bón một lần, “giống lúa” này lại “kháng” mọi loại sâu rầy”, “chịu” được mọi thiên tai bão lũ, chỉ cần chăm bón đúng, đến khi thu hoạch chắc chắn sẽ gặt hái đủ như mong muốn. Đó chính là “giống lúa” bảo hiểm nhân thọ.

Nguồn vay khẩn cấp?

Nếu có nhu cầu tài chính đột xuất, như là một cơ hội làm ăn nhanh không thể bỏ lỡ, hay một khoản chi khẩn cấp ngoài dự tính như sửa chữa nhà, có thể hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đang nằm yên trong két sắt sẽ giúp bạn hiệu quả và rẻ hơn là đi vay tín chấp, vay nóng.

Yêu cầu duy nhất là gia đình bạn đang duy trì ít nhất một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Bên cạnh lợi ích cơ bản, chi trả sau khi xảy ra tử vong, bảo hiểm nhân thọ trọn đời còn là một công cụ tài chính dài hạn, tích lũy một giá trị hoàn lại nhất định tương ứng với mức phí và thời gian đã đóng tiền. Giá trị hoàn lại này đến từ việc một phần phí bảo hiểm nhân thọ trọn đời được trích ra để tiết kiệm hoặc đầu tư và có thể được dùng để thế chấp cho khoản vay hoặc thậm chí là rút hẳn ra nếu chấp nhận thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể là “một trong những tài sản tốt nhất mà bạn có”, Gregory W. Albers, chủ tịch Hội Người Mua Bảo hiểm Nhân Thọ, Leawood, Kansas nhận xét. Từng gặp khó khăn năm 2000 khi doanh nghiệp của ông gặp trục trặc về tài chính, để vượt qua khó khăn nhất thời Albers đã vay 15,000 USD và thế chấp chính giá trị hoàn trả của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình. Giải pháp này có ba ưu điểm chính, thứ nhất là lãi suất rất thấp so với vay tín chấp hoặc thế chấp từ ngân hàng, thứ đó, vay từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ không ảnh hưởng xấu đến giới hạn tín dụng của Albers. Cuối cùng, hãng bảo hiểm của Albers còn giải ngân tiền mặt cho ông rất nhanh và không hạn chế mục đích sử dụng tiền. Những lợi thế này có được từ việc đánh giá rủi ro mà phía cho vay phải chịu là cực kỳ thấp, nếu bên vay tiền không trả nợ được thì giá trị hoàn lại trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được dùng để cấn trừ nợ.

Một hiểu lầm thường gặp khi vay trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là người đi vay đang vay tiền của chính mình. Hoàn toàn không phải vậy, cách hiểu chính xác sẽ là công ty bảo hiểm cho vay, khoản vay được thế chấp bằng giá trị tiền mặt hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm. Ngay cả khi lãi suất thấp so với thị trường đi chăng nữa thì khoản vay này cũng có lãi và được gộp vào dư nợ gốc. Nếu không trả nợ đúng lịch, lãi suất gộp sẽ khiến cho dư nợ của bạn tăng lên nhanh chóng, nếu để tổng dư nợ đạt giới hạn thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ tự động bị thanh lý. Khi đó, công ty bảo hiểm sẽ thanh lý hợp đồng này và hoàn trả phần giá trị còn lại (nếu còn) cho người mua.

Làm thế nào để chọn một công ty bảo hiểm nhân thọ tốt?

Bảo hiểm nhân thọ là một trong những cách để chúng ta phòng ngừa, bảo vệ bản thân và gia đình trước những bất trắc khó lường nhất. Tuy nhiên, sức bền của sợi dây chỉ bằng với mắt xích yếu nhất của nó – lựa chọn đúng nhà cung cấp bảo hiểm cho bạn cũng có vai trò quan trọng không kém gì việc hiểu rõ các loại hình bảo hiểm, kỳ hạn cũng như cách sử dụng chúng. Điều này càng đúng với thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với sự góp mặt của nhiều tên tuổi khác nhau về nguồn gốc, lịch sử cũng như quy mô hoạt động. Dưới đây là các chỉ dấu cho phép xác định nhanh công ty bảo hiểm nào đó có thực sự phù hợp với mục tiêu của cá nhân bạn và gia đình hay không:

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

  Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

  • a. Tìm hiểu về đánh giá xếp hạng tín nhiệm:
   Các công ty bảo hiểm nhân thọ nhìn chung đều có sức khỏe tài chính tốt, đây là kết quả của hàng loạt cơ chế kiểm soát và hành lang pháp lý giới hạn cho những công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Nếu theo dõi các biến động kinh tế vĩ mô trong mười năm gần đây, chắc chắn sẽ không khách hàng nào muốn công ty bảo hiểm đang nắm giữ hợp đồng trọn đời của cả gia đình mình được phép đổ hết vốn liếng vào đầu cơ dầu hay vàng hết. Tuy nhiên, vẫn luôn tồn tại sự khác biệt giữa những công ty bảo hiểm nhân thọ có tình trạng tài chính tốt và cực kỳ tốt. Tin vui là các thông tin quý báu này đa phần đều miễn phí và công khai. Chúng đến từ một số ít tổ chức chuyên phân tích và đánh giá xếp hạng tín dụng, độ tin cậy của các thông tin này về cơ bản là rất cao – góp phần trong quyết định cho vay và lãi suất của các định chế tài chính toàn cầu. Ba đánh giá uy tín và được chấp nhận rộng rãi nhất là từ các hãng đánh giá độc lập Moody’s, Fitch và A.M. Best. Hiểu một cách đơn giản nhất, xếp hạng tín nhiệm “A” của A.M. Best cho một công ty bảo hiểm sẽ giống như kết quả khám sức khỏe xuất sắc của một cá nhân vậy. Nếu đặt cạnh một công ty khác không có xếp hạng tín nhiệm thì bạn sẽ đối diện với hai khả năng: hoặc là bằng thậm chí hơn “A”, hai là kém hơn – thậm chí ở mức độ bất ổn. Những người muốn dùng bảo hiểm như công cụ bảo vệ cho gia đình mình chắc chắn sẽ cân nhắc xếp hạng tín nhiệm cao như một chỉ dấu tin cậy hàng đầu, nhất là nếu không muốn “đặt cược” lần nữa vào một nhà cung cấp có năng lực không rõ ràng bằng.
   Cách tìm kiếm qua Google thông tin xếp hạng tín nhiệm quốc tế “[tên công ty bảo hiểm] rating [tên hãng đánh giá]”
  • b. Lịch sử và quy mô,phạm vi hoạt động
   Một công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử hoạt động vài trăm năm sẽ có kinh nghiệm trong quản trị rủi ro và đầu tư tài sản hơn một hãng mới thành lập vài chục năm nay. Nhìn chung, các hãng bảo hiểm trẻ tuổi sẽ có xu hướng cạnh tranh bằng giá bán và là lựa chọn hợp lý nếu chỉ cần hợp đồng thời hạn ngắn nhất với chi phí thấp nhất có thể.
   Bên cạnh đó cũng cần xét đến quy mô của nhà bảo hiểm, quy mô lớn đi kèm xếp hạng tín nhiệm quốc tế cao cũng là dấu hiệu cho thấy khả năng chịu đựng các biến động trên thị trường. Phạm vi hoạt động rộng, ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy công ty bảo hiểm nói trên cũng sẽ có khả năng thích ứng cao, tồn tại được qua nhiều thăng trầm của thị trường nhờ sự bù đắp từ khu vực kinh doanh đa dạng.
  • c. Đánh giá “truyền miệng” của khách hàng:
   Không có bảng xếp hạng nào mô tả chính xác một công ty bằng nhận xét từ chính khách hàng của họ. Đặt bên cạnh đặc thù kinh doanh của ngành bảo hiểm nhân thọ, tập hợp khách hàng đông đảo và trung thành cho thấy nhà bảo hiểm đó đã và sẽ luôn đặt khách hàng làm trọng tâm kinh doanh. Xét cho cùng, những ý kiến có tính khách quan cao nhất về chất lượng dịch vụ sẽ luôn đến từ những khách hàng cá nhân, có quyền lợi thiết thân với các hợp đồng dài hàng chục năm liên tục.
   Với thời đại công nghệ hiện nay, việc thu nhận thông tin đánh giá về một doanh nghiệp từ các mạng xã hội như Facebook, Google+ hay các trang web có tính cộng đồng đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hơn hết. Fanpage riêng của mỗi công ty bảo hiểm cũng đồng thời là kênh tham khảo hữu hiệu đàu tiềm năng khi cho phép bạn tiếp cận đồng thời cả nhà bảo hiểm lẫn các khách hàng hiện hữu.

  Quyết định mua sắm sản phẩm tài chính quan trọng, có ảnh hưởng lâu dài tới tương lai của cá nhân và gia đình như bảo hiểm nhân thọ luôn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Lẽ thường thì yêu cầu lời giản cho các bài toán kỳ hạn, mức bảo hiểm hay kiểu hợp đồng nói chung sẽ khiến cho mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thực sự hiệu quả chỉ đến từ quá trình thảo luận nghiêm túc với tư vấn viên. Bên cạnh đó, tìm hiểu và chọn lựa đúng hãng bảo hiểm nhân thọ có lịch sử hoạt động lâu đời cũng như tiềm lực tài chính vững mạnh sẽ là bước đi khôn ngoan đầu tiên của bạn.

  Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liệu có “quá dài”?

  Liệu 10 năm có quá ngắn, hay 30 năm sẽ là quá dài? Đây là câu hỏi không hề đơn giản với bất kỳ ai mới tìm hiểu. Nói chung, bảo hiểm nhân thọ chỉ mua được khi chưa cần, vì đến lúc cần sẽ không thể mua được dù với bất kỳ giá nào. Tuổi tác càng gia tăng, phí bảo hiểm cũng sẽ tăng. Chính vì vậy, càng nên tham gia bảo hiểm nhân thọ sớm, vì thời hạn bảo hiểm càng dài thì phí bảo hiểm càng giảm. Ngẫm lại thì thật ra câu hỏi đúng nên là “Tại sao bạn cần phải mua bảo hiểm nhân thọ?” Trả lời thường gặp với một gia đình “Nhằm đảm bảo cho con cái có một tuổi thơ đầy đủ ngay cả khi trường hợp xấu nhất xảy ra”. Vậy sau khi cháu trưởng thành, tự lập về kinh tế thì lý do “tại sao” đó sẽ không còn ý nghĩa nữa. Thời hạn bảo hiểm nên được cân nhắc dựa và nhu cầu cốt lõi của người mua.
  Các chuyên gia kinh nghiệm luôn khuyên rằng nếu muốn có phí bảo hiểm thấp hơn cả ở cùng mức bảo hiểm mà bạn muốn có, hãy mua bảo hiểm nhân thọ khi còn trẻ, phí bảo hiểm khi ký hợp đồng ở tuổi 26 sẽ thấp hơn rất đáng kể với cùng hợp đồng đó khi ký ở tuổi 45.

  Nên mua bảo hiểm nhân thọ ở mức nào?

  Ngay sau câu hỏi “Bao lâu?” sẽ là “Bao nhiêu?”. Khi xác định được nhu cầu bảo hiểm gắn liền với mục đích chi tiêu cụ thể (ví dụ: nuôi dưỡng, giải trí và giáo dục ở mức tốt cho một đứa trẻ) trong khoảng thời gian biết trước (ví dụ 20 năm từ khi bé 3 tuổi đến khi cháu tốt nghiệp đại học) thì sẽ xuất hiện một con số sơ bộ để vợ chồng trù tính khi mua bảo hiểm nhân thọ.  Một kinh nghiệm cực kỳ quý báu là hãy tự tay cầm bút ghi ra, giấy trắng mực đen khiến cho mọi tính toán trở nên rõ ràng và chi tiết hơn rất nhiều cho công đoạn này.

  Cần phải làm gì sau khi mua bảo hiểm nhân thọ?

  Nếu đã quyết định mua bảo hiểm nhân thọ, bạn nên lên ngân sách cho khoản phí bảo hiểm định kỳ trong ngân sách sinh hoạt, như với hóa đơn điện nước vậy. Có hai lý do cho quyết định này, thứ nhất, nếu bạn đã coi đó là khoản chi tiêu định kỳ “mua sự an tâm” thì bản thân việc thực hiện cam kết từ phía bạn chính là đảm bảo cho đời sống tinh thần được vô lo. Thứ hai, nếu ngừng đóng phí, phá bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu khi tuổi đã lớn. Bên cạnh hệ quả là mất đi yếu tố tài chính bảo vệ cho con cái, mua lại gói bảo hiểm nhân thọ mới sẽ đắt hơn nhiều. Đúng hạn là bạn thân nhất của an tâm.

  Thực tế là ngay cả tấm lá chắn hoàn hảo nhất cũng những cam kết nhất định từ phía người dùng nó, càng dài hạn càng an toàn. Nếu lo cho sức khoẻ, bạn có thể chọn mua bảo hiểm y tế giá trị cao, hoặc tập thể thao thường xuyên đi kèm thực đơn hàng ngày lành mạnh, nhưng tốt hơn hết là theo đuổi cả hai. Cũng thế, bảo hiểm nhân thọ sẽ phát huy giá trị tuyệt vời của mình khi đi kèm với nỗ lực dài hạn từ gia đình bạn trong thời gian bảo hiểm kèm với tiết kiệm song song.

  Sử dụng bảo hiểm nhân thọ sao cho hợp lý?

  Dù cho bảo hiểm nhân thọ vẫn được coi là một tài sản linh hoạt với nhiều ứng dụng, đừng quên rằng mục đích cao nhất của bảo hiểm nhân thọ chính là lá chắn bảo vệ an toàn tài chính cho gia đình bạn trong trường hợp xấu nhất. Ngay cả khi hoàn cảnh thực tiễn khiến cho việc vay trên hợp đồng bảo hiểm trở thành lựa chọn tốt nhất đi chăng nữa thì bạn cũng nên lắng nghe những gợi ý sau từ chuyên gia để giữ cho tấm khiên bảo vệ đó luôn phát huy tác dụng:

  • Lập bảng so sánh và theo dõi giá trị hoàn trả của hợp đồng với tổng dư nợ của khoản vay.
  • Trả lãi và nợ gốc cho khoản vay trên hợp đồng thật đúng lịch.
  • Nếu gặp khó khăn và không thể trả nợ đúng hạn, hãy cố gắng trả lại nhằm giữ tổng dư nợ thấp hơn giá trị hoàn trả của hợp đồng.
  • Đừng đầu hàng sớm và để nợ chồng nợ đến mức hợp đồng tự thanh lý. Bỏ mặc tài sản của mình sẽ khiến cho bạn chịu lỗ nhiều nhất. Hãy nhớ rằng trao đổi với công ty bảo hiểm về thiện chí tiếp tục hợp đồng bảo hiểm có thể sẽ đi đến những phương án có lợi hơn mà bạn không ngờ đến.

  Hiểu đúng về bảo hiểm nhân thọ trọn đời sẽ giúp bạn có thêm một nguồn tài chính nhanh chóng và dễ dàng so với việc vay từ ngân hàng. Chỉ cần sử dụng và quản lý tốt chúng, bạn sẽ có có thể tận dụng thêm một tài sản nữa của mình với chi phí thấp mà vẫn đảm bảo an toàn tài chính cho cả gia đình.

  Nhiều người cho rằng, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì chỉ “làm lợi” cho người bán, không có lợi gì cho khách hàng?

  Thực ra thì ai đi làm cũng phải có thu nhập, nhưng thu nhập của người tư vấn bảo hiểm nhân thọ không phải là tiền được khấu trừ trực tiếp từ tiền đóng phí bảo hiểm của khách hàng. Phiếu thu công ty bảo hiểm giao cho khách hàng vẫn ghi nhận đúng số tiền khách hàng đóng vào. Và khi đáo hạn, khách hàng nhận về số tiền nhiều hơn so với số tiền mà khách hàng đã nộp vào kế hoạch bảo hiểm của mình. Một công ty bảo hiểm cũng đồng thời là môt công ty tài chính, họ dùng tiền của khách hàng tham gia bảo hiểm để đầu tư và phát triển, lợi nhuận thu được phần lớn là chi trả cho khách hàng trong quyền lợi đáo hạn, đặc biệt là quyền lợi bồi thường, còn lại để phát triển doanh nghiệp, và một phần để chi trả cho người tư vấn, vì người tư vấn đã có công đến gặp khách hàng, giúp khách hàng tham gia được kế hoạch bảo hiểm để bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư tài chính, cho nên đó là công lao xứng đáng mà người tư vấn được nhận, thậm chí họ còn phục vụ cho khách hàng sau 20-30 năm nữa cho đến khi đáo hạn hợp đồng.

  Tôi không mua bảo hiểm nhân thọ vì không có nhiều tiền

  Không ít người cho là phải có nhiều tiền thì mới tham gia được bảo hiểm nhân thọ. Khá đông khách hàng đưa ra lý do này để từ chối kế hoạch bảo hiểm mà các tư vấn viên đề xuất. Hơn nữa, họ còn lo xa rằng năm nay đóng được, vài năm nữa nhỡ không có tiền thì sau?

  Một trong những lý do hết sức quan trọng để bảo hiểm ra đời là vì muốn giúp cho chúng ta có nhiều tiền hơn hiện tại thông qua tính năng tiết kiệm đều đặn, có kỷ luật từ một phần rất nhỏ thu nhập mỗi tháng. Thử tưởng tượng xem, nếu như ngày nào đó con bạn xin tiền đóng học, cha me cần tiền để phụng dưỡng, bác sỹ bảo chúng ta chi tiền để được chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh tật…thì chúng ta cũng trả lời rằng “không có tiền” sao?

  Vì thế, nếu bạn là người ít tiền thì càng cần dành ra từ 10-15% thu nhập mỗi tháng để có kế hoạch tích lũy, bảo vệ cho số tiền ít ỏi mà bạn đang có. Chỉ cần cân đối lại chi tiêu, tránh lãng phí là bạn hoàn toàn có thể “góp gió thành bão”. Hơn nữa, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ rồi, bạn sẽ có thêm động lực để tìm cách gia tăng thu nhập, tập trung tiết kiệm

  Nên tham gia bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm ngân hàng?

  Ai cũng thích là mình có tiền gửi ngân hàng vừa không lo bị mất, vừa được hưởng lãi suất. Đúng vậy, ngân hàng ra đời là niềm vui lớn cho những ai có tiền mà chưa dùng đến. Tuy nhiên, để tiền tại ngân hàng liệu có thực sự an toàn không? Có nên gửi tất cả tiền của mình vào ngân hàng không? Tôi và bạn sẽ xem xét điều này.

  Bạn cứ yên tâm rằng, nếu tiền của bạn gửi vào ngân hàng thì sẽ không bị ai lấy mất cả. Ngân hàng phải lo việc này. Nhưng có một tên trộm mà ngân hàng không bao giờ bắt được hắn, mặc dù hắn lấy tiền của bạn ngay giữa ban ngày ban mặt. Tên trộm này, chính là bạn! Tại sao ư? Tiền gửi ở ngân hàng bạn thích rút ra lúc nào là quyền của bạn. Vì thế, bạn sẽ bị những cám dỗ về mặt chi tiêu không có kế hoạch sẽ tác động bạn. Bạn có ý định gửi tiền vào ngân hàng 5 năm, 10 năm để sửa chữa nhà cửa, cho con đi học, hưu trí an nhàn hơn hay các mục đích dài hơn khác. Nhưng cũng có thể bạn sẽ lấy ra để mua xe máy mới trong khi xe máy của bạn vẫn còn dùng tốt hoặc bạn mua ôtô mà nhu cầu của mình và gia đình không thực sự cần dùng đến…Xin nhắc lại với bạn rằng, đây là rủi ro do cám dỗ tiêu dùng. Hầu như chúng ta khó vượt qua được thử thách “cám dỗ chi tiêu”, hoặc cũng có thể bị trộm cắp mất hết khoản tiền để dành, khiến cho kế hoạch tiết kiệm tan vỡ. Bảo hiểm nhân thọ chính là một cách rèn luyện tính kỷ luật và hệ thống trong tiết kiệm, với mục tiêu tiết kiệm được xác định rõ ràng (số tiền bảo hiểm/đáo hạn) và buộc phải dành dụm tiền tiết kiệm đúng hẹn ước (kỳ đóng phí bảo hiểm), lỡ có “quên” thì sẽ được “nhắc nhở tận tình” từ phía công ty bảo hiểm, khi bị cám dỗ chi tiêu, muốn phá vỡ kế hoạch tiết kiệm thì sẽ “bị phạt” do giá trị hoàn lại ban đầu còn thấp hơn tổng phí đóng vào, hủy sớm thì bị “lỗ” nên thôi, “đành” tiếp tục theo đuổi kế hoạch tiết kiệm đã đề ra. Nhờ vậy mà cuối cùng thì kế hoạch tiết kiệm đã thực hiện thành công khi đến ngày đáo hạn nhận được toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu nay.

  Không chỉ có vậy! Bạn có chắc rằng mình sẽ đủ sức khỏe để hàng ngày tạo ra thu nhập rồi gửi tiết kiệm không? Rất có thể bạn mới chỉ đi được một đoạn đường ngắn thì phải dừng lại do những vấn đề về sức khỏe. Hơn nữa, toàn bộ dành dụm của bạn đang có trong ngân hàng có khả năng sẽ phải chi dùng để chăm sóc sức khỏe cho bạn hoặc người thân. Như thế, bạn chỉ có thể có được những gì bạn đã tích lũy hoặc trắng tay. Ngân hàng có những chức năng riêng của nó và cũng rất tốt, nhưng không thể đem đến cho bạn số tiền mà bạn chưa có

  Tôi không có ý kiến khuyên bạn không nên gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Bạn cứ làm những gì mình đã làm vì ngân hàng cũng rất tốt, nhưng, “trứng không nên để chung một giỏ”, bạn cần cân đối lại thì tốt hơn. Bạn cần xem xét với mục đích chi tiêu ngắn hạn thì gửi ngân hàng, và mục đích tài chính dài hạn thì tham gia bảo hiểm nhân thọ.

  Tại sao các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lại có các điều khoản loại trừ? Phải chăng điều khoản loại trừ được đưa ra nhằm giúp các công ty bảo hiểm tránh phải bồi thường?

  Điều khoản loại trừ là yếu tố không thể thiếu trong một Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mục đích chính là để đảm bảo nguyên tắc CÔNG BẰNG và CHÍNH TRỰC, phòng tránh các trường hợp cố tình trục lợi bảo hiểm, và đảm bảo chi phí khách hàng phải trả để được bảo vệ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ở mức độ chấp nhận được, cân bằng giữa quyền lợi của khách hàng và của công ty bảo hiểm.

  Mỗi công ty dựa trên chiến lược kinh doanh của mình trong từng giai đoạn sẽ có mức chấp nhận bảo hiểm và loại trừ tương ứng. Một điều khách hàng cũng cần nên hiểu là không phải sản phẩm bảo hiểm nào cũng có nhiều loại trừ. Đại đa số các sản phẩm bảo hiểm chính của các công ty chỉ loại trừ ba trường hợp: 1. Tự tử trong vòng 24 tháng; 2. Liên quan đến bệnh AIDS; 3. Hành vi phạm tội. Rất đơn giản để hiểu tại sao công ty cần áp dụng loại trừ 3 trường hợp nêu trên đối với các quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
  Đối với các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến tai nạn, bệnh tật thì các điều khoản loại trừ sẽ nhiều hơn nhằm mục đích làm rõ ràng các trường hợp bồi thường, tránh trục lợi bảo hiểm, gây tổn thất cho chính quỹ bảo hiểm mà các khách hàng trung thực khác đóng góp tạo nên. Đây là nhóm “quyền lợi sống”, tức là khách hàng sẽ nhận được tiền bồi thường khi còn sống, nên nguy cơ trục lợi bảo hiểm rất cao. Cụ thể đã có trường hợp tự gây thương tích cho bản thân để trục lợi mà mọi người đã biết.

  Bên cạnh đó, cần nói rõ là không hề có chuyện “bẫy” trong hợp đồng bảo hiểm, vì toàn bộ nội dung loại trừ đều được ghi rõ trong hợp đồng và phải được Bộ Tài chính phê duyệt. Nếu nói là công ty bảo hiểm “bẫy” khách hàng thì chẳng khác nào nói Bộ Tài chính tiếp tay!?! Và tất cả đều ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm khi bàn giao cho khách hàng. Để tránh trường hợp khách hàng chưa được tư vấn cặn kẽ và nắm rõ điều khoản, các cty bảo hiểm luôn dành cho khách hàng 21 ngày cân nhắc để quyết định có nên giữ hợp đồng hay không. Trường hợp khách hàng quyết định không tham gia nữa vẫn có thể trả lại hợp đồng trong 21 ngày này.

  Tóm lại, bảo hiểm nhân thọ là một phát kiến ưu việt của loài người trong hơn 400 năm nay và đã khẳng định rõ giá trị của mình như một công cụ tài chính giúp bảo vệ – tiết kiệm – đầu tư. Hãy dành thời gian tìm hiểu rõ về bảo hiểm nhân thọ, hãy tham khảo kỹ các điều khoản và chọn cho mình một giải pháp tài chính tại một công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín, đó là cách làm đúng nhất để bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.

  Đánh giá bài viết

   BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

   Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

   Cẩm Giang
   Cẩm Gianghttps://baohiemcuocsong.com
   Tư vấn thiết kế các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tình hình tài chính và đầu tư cho tương lai gia đình bạn một cách hiệu quả. Tuyển dụng thành viên | Liên hệ góp ý
   Bài viết liên quan

   BÌNH LUẬN

   Vui lòng nhập bình luận của bạn
   Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

   - Advertisment -
   Google search engine

   Nhiều người đọc