Trang chủKiến thức bảo hiểmHợp đồng bảo hiểm là gì? Hiểu đúng tính chất, thuật ngữ...

Hợp đồng bảo hiểm là gì? Hiểu đúng tính chất, thuật ngữ bảo hiểm

Khi cầm trong tay hợp đồng bảo hiểm, có mấy ai đọc kỹ và hiểu hết từng điều khoản? Để nắm rõ một hợp đồng bảo hiểm, hãy cùng Baohiemcuocsong.com tìm hiểu tính chất và các thuật ngữ phổ biến bạn nhé.

Định nghĩa hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và bên bán bảo hiểm. Nội dung hợp đồng được sự đồng thuận của hai bên, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa người mua và doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo Mục 1 – Điều 15, Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ 1/1/2023, các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

 1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
 2. Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe;
 3. Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 4. Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại;
 5. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm.

Hợp đồng bảo hiểm quy định tại các điểm c, d và e thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

Tính chất hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là gì? Hiểu đúng tính chất, thuật ngữ bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm mang tính tương thuận, song vụ

Các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm đều có nghĩa vụ đối với nhau. Nghĩa vụ của bên này chính là quyền lợi của bên kia.

Cụ thể, một số nghĩa vụ và quyền lợi đi kèm cho bên được bảo hiểm như sau:

 NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu cho việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

 • Khi có sự thay đổi liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm thì phải thông báo với doanh nghiệp bảo hiểm.

 • Thông báo sự kiện bảo hiểm xảy ra cho doanh nghiệp bảo hiểm.

 • Nộp phí bảo hiểm đầy đủ.

 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất.

 QUYỀN LỢI CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

 • Được yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích đầy đủ, chi tiết các điều khoản hợp đồng.

 • Yêu cầu được giữ bí mật các thông tin đã cung cấp.

 • Được cấp hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.

 • Được bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo thoả thuận.

Bên cạnh đó, một số nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

 • Giải thích rõ các điều khoản, quyền và nghĩa vụ cho bên mua.

 • Cấp giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi ký hợp đồng cho bên mua.

 • Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp phải trả tiền hoặc bồi thường kịp thời cho bên được bảo hiểm theo thỏa thuận.

 • Khi từ chối trả tiền hoặc bồi thường: Phải giải thích rõ cho bên được bảo hiểm lý do tại sao bằng văn bản.

 • Phối hợp với bên mua để giải quyết yêu cầu bồi thường của người thứ ba khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

QUYỀN LỢI CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

 • Yêu cầu bên được bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đầy đủ, chính xác, trung thực.
 • Thu phí bảo hiểm theo thoả thuận đã ký trong hợp đồng.

 • Từ chối bồi thường khi có sự kiện xảy ra nhưng không nằm trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

 • Yêu cầu bên được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đề phòng rủi ro, hạn chế tổn thất.

Mối quan hệ quyền và nghĩa vụ trên đây thể hiện ở mối quan hệ tiền tệ. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ trả phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền bồi thường khi sự kiện bảo hiểm đã cam kết xảy ra.

Hợp đồng bảo hiểm mang tính chất may rủi

Hợp đồng bảo hiểm mang tính chuyển dịch may rủi từ người mua bảo hiểm sang doanh nghiệp bảo hiểm. Sau khi ký kết, người mua bảo hiểm được đảm bảo sự an toàn tài chính trong các trường hợp rủi ro đã cam kết trong hợp đồng không may xảy ra.

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

  Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

  Hợp đồng bảo hiểm có tính chất trung thực tối đa

  Vì tính chất may rủi, để tồn tại và thực hiện nghĩa vụ thì hai bên ký kết hợp đồng phải cung cấp thông tin chính xác và trung thực, từ đó tạo dựng sự tin tưởng lẫn nhau.

  Hợp đồng bảo hiểm theo mẫu cố định

  Hợp đồng bảo hiểm có mẫu cố định, bên mua bảo hiểm không có quyền thay đổi. Thay vào đó, bên mua có thể đọc kỹ hợp đồng, trường hợp đồng ý với thỏa thuận thì sẽ đăng ký tham gia.

  Các thuật ngữ thường thấy trong hợp đồng bảo hiểm

  Hợp đồng bảo hiểm là gì? Hiểu đúng tính chất, thuật ngữ bảo hiểm

  Người tham gia bảo hiểm

  Người tham gia bảo hiểm bao gồm những đối tượng có liên quan mật thiết đến một hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:

  • Bên mua bảo hiểm: là tổ chức hoặc cá nhân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm.

  • Người được bảo hiểm: là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, sức khỏe, tính mạng, nghĩa vụ hoặc lợi ích kinh tế được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

  • Người thụ hưởng: là tổ chức hoặc cá nhân được Bên mua bảo hiểm chỉ định với sự đồng ý của Người được bảo hiểm để nhận quyền lợi bảo hiểm.

  3 đối tượng này có thể là một người, hoặc là 3 người khác nhau.

  Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

  • Phí bảo hiểm: là chi phí mà người mua có nghĩa vụ phải đóng theo định kỳ, để duy trì hợp đồng và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm đã cam kết.

  • Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm cho tài sản và thiệt hại trên cơ sở yêu cầu của bên mua bảo hiểm theo quy định.

  Một trong những lợi ích lớn nhất của bảo hiểm chính là số tiền bảo hiểm mà người được bảo hiểm có thể hưởng thường cao hơn rất nhiều phí bảo hiểm đã đóng.

  Sự kiện bảo hiểm

  • Sự kiện bảo hiểm: là sự kiện nằm trong phạm vi bảo hiểm, có tính khách quan, bất ngờ, với người được bảo hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh mạng, thân thể….

  Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, người được bảo hiểm phải thông báo với doanh nghiệp bảo hiểm, và sẽ nhận tiền bồi thường. Sự kiện bảo hiểm được xác định rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Tùy vào loại sản phẩm bảo hiểm mà có các sự kiện bảo hiểm khác nhau.

  Ví dụ, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường có các sự kiện bảo hiểm như:

  • Tử vong

  • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

  Thời hạn cân nhắc

  Thời hạn cân nhắc thường là 21 ngày, bắt đầu từ lúc người mua bảo hiểm ký kết hợp đồng. Thời hạn cân nhắc cho phép người mua bảo hiểm thời gian để cân nhắc thay đổi điều khoản, giá trị, hoặc có duy trì hợp đồng hay không. Trường hợp người mua quyết định hủy hợp đồng, công ty sẽ hoàn lại phí bảo hiểm ban đầu.

  Điều khoản loại trừ

  Đây là những điều khoản trong hợp đồng mà công ty bảo hiểm không bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trường hợp thường bao gồm:

  • Hành vi vi phạm pháp luật

  • Một số tình trạng bệnh lý nhất định

  Quyền lợi đáo hạn

  Đây là quyền lợi đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ, được chi trả vào ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm (khi hợp đồng hết hiệu lực). Quyền lợi đáo hạn bao gồm:

  • Toàn bộ hoặc một phần số tiền gốc

  • Lãi suất (nếu có)

  Đọc kỹ, hiểu đúng hợp đồng bảo hiểm khi ký kết để nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ

  Hợp đồng bảo hiểm là gì? Hiểu đúng tính chất, thuật ngữ bảo hiểm

  Hợp đồng bảo hiểm thường dài và có thể hơi khó hiểu, nhưng khi hiểu đúng các điều khoản hợp đồng, bạn sẽ nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia. Sự hiểu biết này sẽ giúp bạn bình tĩnh xử lý khi đối mặt với các rủi ro bất ngờ có thể xảy ra, để đảm bảo tất cả quyền lợi bảo hiểm được hưởng từ việc duy trì đóng phí lâu dài.

  Chúc bạn ký kết được một hợp đồng bảo hiểm chất lượng, phù hợp nhu cầu!

  5/5 - (1 bình chọn)

   BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

   Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

   Cẩm Giang
   Cẩm Gianghttps://baohiemcuocsong.com
   Tư vấn thiết kế các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tình hình tài chính và đầu tư cho tương lai gia đình bạn một cách hiệu quả. Tuyển dụng thành viên | Liên hệ góp ý
   Bài viết liên quan

   BÌNH LUẬN

   Vui lòng nhập bình luận của bạn
   Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

   - Advertisment -
   Google search engine

   Nhiều người đọc