Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife, năm 2021, công ty này triển khai bán bảo hiểm thông qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và số liệu báo cáo của công ty, doanh thu phí bảo hiểm triển khai bán thông qua BIDV đạt hơn 1.553 tỷ đồng, tương ứng 99,2% tổng doanh thu phí. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới triển khai bán thông qua BIDV đạt trên 452 tỷ đồng, tương ứng 98,3% tổng doanh thu phí khai thác mới.

Năm 2021, công ty này phát hành mới 21.123 HĐBH qua kênh bancass, thì tỷ lệ hủy sau năm thứ nhất là 39,4%.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam, năm 2021, công ty triển khai bán bảo hiểm thông qua 2 tổ chức tín dụng là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB).

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và số liệu báo cáo của công ty, tổng doanh thu phí bảo hiểm qua kênh bancass đạt 2.038 tỷ đồng, tương ứng 61,15% tổng doanh thu phí; doanh thu khai thác mới qua kênh bancass đạt 1.907 tỷ đồng, tương ứng 82,27% doanh thu phí khai thác mới. Trong đó: tổng doanh thu phí bảo hiểm qua ACB đạt 1.248 tỷ đồng (chiếm 61,26%) và tổng doanh thu phí bảo hiểm qua TPB đạt 789,484 tỷ đồng (chiếm 38,74%).

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO BẠN

  Để lại thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

  Năm 2021, công ty phát hành mới 80.117 hợp đồng bảo hiểm qua kênh bancass, trong đó có 3.247 hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ trong thời gian cân nhắc (4,05%).

  Đáng chú ý, tỷ lệ hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau thời gian cân nhắc (năm thứ nhất) của các hợp đồng phát hành qua TPB là 73%, qua ACB là 39%.

  Năm 2021, công ty này nhận 1.069 thông tin khiếu nại của khách hàng liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm bán thông qua kênh bancass.

  Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam), năm 2021, công ty phát hành mới 94.431 HĐBH qua kênh bancass, tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ nhất (tính theo phí bảo hiểm) là 59%, tương ứng với tỷ lệ hủy, mất hiệu lực năm thứ nhất là 41%.

  Năm 2021, công ty nhận được 1.799 thông tin khiếu nại của khách hàng liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm bán qua kênh bancass. Qua công tác điều tra, xử lý thông tin khiếu nại từ khách hàng, công ty này phát hiện vi phạm của 10 đại lý bảo hiểm và 25 nhân viên ngân hàng trong hoạt động đại lý.

  Tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, năm 2021, công ty bảo hiểm này phát hành mới 66.757 hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) qua kênh bancass, trong đó 3.946 hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ trong thời gian cân nhắc. Tỷ lệ là 5,91%.

  Năm 2021, công ty này tiếp nhận 595 khiếu nại về HĐBH phát hành qua kênh bancass thông qua hai nguồn chính là từ đường dây nóng (57,48%) và các phòng ban trong công ty (29,4%). Qua công tác điều tra, xử lý thông tin khiếu nại từ khách hàng, MB Ageas đã phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm đối với các đại lý bảo hiểm cá nhân theo các quy trình kiểm tra, kiểm soát, xử lý đại lý và quy định của công ty.